Image: grey-heron-bird-photo [studio7designs.com]

BASISGGZ

De basisGGZ is een uitvloeisel van het Bestuurlijk Akkoord GGZ. In dit akkoord zijn de contouren geschetst van de veranderingen die er in de GGZ gaan plaatsvinden. Onder andere door de indeling in BasisGGZ, generalistische GGZ en specialistische GGZ. Ackersdijck Advies speelt hier op in. Wij richten ons vooral op de BasisGGZ. Hieronder vindt u een beschrijving van de mogelijkheden die wij voor de BasisGGZ in ons pakket hebben.

POH-GGZ

Wij leveren POH-GGZ voor de ondersteuning van huisartsen. Deze POH-GGZ is hoog opgeleid. Zij kennen de sociale kaart, normaliseren i.p.v. problematiseren. Er is veel ervaring met kortdurende behandeling en preventieve interventies.

EMDR/ EFT

In de Basis GGZ kan ook gebruik gemaakt worden van interventies via EMDR. Bij enkelvoudige trauma, nare ervaringen is EMDR erg effectief gebleken. Daarnaast werken wij ook met EFT (Emotional Freedom Techniques)

Stressmanagementtraining

Deze module bevat een gerichte training om spanning en overbelastingsklachten adequaat te bestrijden. Tijdens deze training, die 6 bijeenkomsten omvat, leren deelnemers o.a. stresssignalen te herkennen. Ze leren de werking van het stressmechanisme en gaan actief op zoek naar energiegevers en krijgen ontspanningsoefeningen aangereikt. Doel is om het piekeren te stoppen en gezond gedrag te bevorderen. Huiswerk en registratieoefeningen zijn een onderdeel van de training. Deelnemers krijgen een reader met aanvullende informatie over stress en herstelmogelijkheden

Individueel stressmanagement

Dit aanbod is voor deelnemers die voldoen aan criteria van burn-out. De behandeling is erop gericht om uit het roofbouwproces te komen en in herstelfysiologie. Deelnemers krijgen een uitgebreide screening, met betrekking tot de klachten en de duur van het roofbouwproces. De screening bevat ook een aantal vragenlijsten waarmee duidelijk wordt waardoor herstel wordt belemmerd. De herstel-interventies kunnen daardoor op maat worden uitgevoerd. Daarbij werken we samen met andere eerstelijnswerkers.

Rouwbegeleiding

Een aantal mensen loopt vast, of dreigt vast te lopen op werk of in privé leven, vanwege rouwproblematiek.
Ze kampen met een aantal psychische problemen zoals: leegte, neerslachtigheid, schuldgevoelens, slaapproblemen, piekeren. Het lukt niet goed om een verlies van een dierbare of het verlies van een baan, het krijgen van een handicap goed te verwerken en een plaats te geven in hun leven. Tijdens een kortdurende groepsbehandeling (maximaal 5 sessies) wordt aan de hand van een aantal thema's de problemen besproken en bekeken wat nodig is om tot herstel te komen.

informatie
Ackersdijck Advies - Ackersdijckstraat 4 - 5212 GL 's Hertogenbosch - M 06-16492007 - E contact@ackersdijckadvies.nl